Huisregels – Oisterwijk

Huisregels

Huisregels

Tandheelkundig Centrum Oisterwijk is een praktijk voor het hele gezin. Wij bestaan uit een enthousiast team van tandheelkundige medewerkers die ernaar streven u onder één dak vele tandheelkundige disciplines aan te bieden. Tandartsen, mondhygiënisten, preventie-, stoel- en balieassistentes werken op een professioneel hoog niveau samen om in een ontspannen sfeer de meest optimale behandelingen op uw gebit toe te passen, met de best mogelijke service.

Uiteraard werken al onze medewerkers volgens de laatste kwaliteitsnormen en vindt regelmatig bijscholing plaats. De tandartsen zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister voor tandartsen.

Nieuwe patiënten
Als nieuwe patiënt dient u een geldig legitimatiebewijs en verzekeringspasje mee te nemen bij de eerste afspraak. Ook vragen wij u de gezondheidsvragenlijst in te vullen, deze kunt u downloaden via onze site www.thco.nl.  Dit is belangrijk om risico’s en complicaties tijdens een tandheelkundige behandeling in te kunnen schatten.

Bij binnenkomst kunt u zich bij de balie melden. Wij verzoeken u vriendelijk om 5 minuten voor aanvang van de afspraak aanwezig te zijn.

Patiëntgegevens en privacy
Patiëntgegevens worden niet gedeeld met derden zonder toestemming van de patiënt. Het voordeel van een groepspraktijk is intercollegiaal overleg. Binnen onze praktijk vindt informatie-uitwisseling tussen collega zorgverleners plaats. Bij inschrijving geeft u hiervoor toestemming. In verband met de wet Bescherming Persoonsgegevens betrachten wij hierbij de grootste zorgvuldigheid. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en blijft binnen de praktijk, tenzij het informatie betreft welke nodig is in het kader van een verwijzing of collegiaal overleg, waarbij relevante patiëntgegevens alleen na toestemming van de patiënt worden doorgestuurd naar de desbetreffende verwijzer. Het opvragen of overdragen van een patiëntendossier dient persoonlijk, door de desbetreffende patiënt te worden gedaan en schriftelijk te worden bevestigd. Bij een telefonisch verzoek wordt u daarom altijd gevraagd uw verzoek via e-mail of post schriftelijk te bevestigen. U kunt het overdragen van uw dossier ook via de balie regelen door het invullen en ondertekenen van het machtigingsformulier Overdracht patiëntendossier.

Afspraak afzeggen
Wij werken uitsluitend op afspraak. De verantwoording voor het nakomen van uw afspraak ligt bij u als patiënt. Wel maken wij gebruik van een oproepsysteem via sms. De sms berichten zijn slechts als service bedoeld. Indien u een pijnklacht heeft kunt u ons het beste bellen voor 9 uur. We doen dan onze uiterste best om u dezelfde dag nog te helpen. Als u later belt kunnen wij dat niet garanderen. Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Dit kunt u telefonisch doen via telefoonnummer 013-5215603 of per mail via info@thco.nl. Indien u zonder berichtgeving de afspraak verzuimt en wij de voor u gereserveerde tijd niet kunnen inplannen voor een andere patiënt, kunnen wij de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Wij kunnen hiervoor 0 tot 100% berekenen van de voorgenomen behandeling. Indien u een afspraak heeft op een maandag, dan dient u de afspraak op de vrijdag ervoor te annuleren. In geval van ziekte graag indien mogelijk tijdig doorgeven, doch zeker uiterlijk dezelfde dag voor 9 uur.

Te laat verschijnen op een afspraak
Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek. De voor u gereserveerde tijd zal mogelijk in rekening worden gebracht.

Wijzigingen
Gewijzigde adres-,persoons-,of verzekeringsgegevens, wijzigingen in de gezondheid en medicijn gebruik en zwangerschappen dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Betalingen
Vanaf 1 januari 2017 kan er niet meer rechtstreeks naar diverse verzekeringen worden  gedeclareerd. Dit betekent dat wij van een factoringmaatschappij gebruik moeten maken. Betalingen onder de 100 euro dienen bij voorkeur gepind te worden aan de balie. Vervolgens kunt u zelf uw declaratie indienen bij uw verzekeringsmaatschappij. Verantwoording voor het tijdig doorgeven van gewijzigde gegevens ligt bij de patiënt. Extra kosten door het te laat betalen van facturen veroorzaakt door het niet op tijd wijzigen van adresgegevens zijn dan ook voor eigen rekening.

Spoedgevallen
Spoedgevallen zijn: –  Een uitgeslagen tand of kies –  Onhoudbare kiespijn die niet met pijnstillers te verhelpen is –  Nabloeding na een tandheelkundige ingreep

Voor meer informatie over de dienstdoende tandarts kunt u bellen naar 013-5215603 of op de site kijken www.thco.nl

Klanttevredenheid
Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend staan wij altijd open voor uw wensen en behoeften en kunt u deze ook melden/bespreken met de baliemedewerkster, de tandartsassistentes en/of de tandartsen.

Klachten
Indien u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of bent behandeld, dan is het belangrijk dat u dit met uw tandarts bespreekt. Meestal is een gesprek voldoende om samen tot een oplossing te komen.

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. U kunt dit downloaden via www.knmt.nl onder  patiënten info. U dient dit formulier dan met uw klacht  te sturen naar de Centrale Klachtencommissie van het KNMT. Deze kan een bemiddelende rol spelen of overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.

Informatiepunt
U kunt op het internet veel informatie vinden over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen. Graag attenderen wij u op www.allesoverhetgebit.nl en de mogelijkheid om telefonisch advies in te winnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012, € 0,15 per minuut). Beide geven juiste en onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.